OM MIG - ANN SKYTTLE GUNNEFUR

Friskvårdskonsult och Personling Tränare

Jag heter Ann Skyttle Gunnefur och är utbildad hälsoutvecklare, har gått en kvalificerad yrkesutbildning inriktning hälsoutveckling och läst näringslära vid Uppsala universitet.
 
Jag jobbar med företag för att få personalen att må bättre utifrån deras behov. Med hjälp av hälsobedömningar, coaching, lite tester kan man lägga upp ett program för att de ska få ökad effektivitet, friskare personal och därmed spara pengar. De jobbar mer, blir stresståligare, mindre sjuka och gladare. Det blir en trevligare arbetsmiljö, helt enkelt, om man ser till att personalen är vålmående. Sen gör jag också arbetsprofilbedömningar och chefsprofiler rent psykosocialt.
 
Kost och träning har intresserat mig sedan ungdomen och jag brinner för att dela med mig av det jag kan till andra för att få dem att må ännu bättre. Detta vill jag göra både genom att föreläsa och genom personliga möten.
 

Utbildningar

Jag har i botten en lärarutbildning från Uppsala universitet och har under flera år som lärare, både i Sverige och utomlands, samlat på mig en hel del kunskap om mötet mellan människor, pedagogik och metodik.
 
2006 läste jag en kurs i Friskvård och Psykologi på Biskops Arnö folkhögskola samt en termin Näringslära vid Uppsala universitet. Ämnen som tillsammans med olika former av träning och idrott alltid legat mig varmt om hjärtat.
 
Efter detta så skaffade jag mig en Kvalificerad Yrkesexamen i Friskvård & Hälsoutveckling 80p, Yrkesakademin, 2008.
 
Utbildningen innehåller bland annat:

Jag har också läst en del kurser inom området folkhälsa vid både Gävle högskola och Uppsala universitet. Samt ett flertal kurser inom området retorik och muntlig framställning.
 
Jag är även Dipl. Massör, Friskvårdsgruppen hösten 2008/2009.
 
I utbildningen ingår:


 

 
AF Hälsa & IT    Ekeby Bruk ingång 1A    752 75 Uppsala
tel. 073-940 14 27    kontakta även genom email info@afhalsait.se