KOSTRÅDGIVNING

Många människor äter inte det de borde för att må bra.

Nästan alla vet vad det borde äta men det finns många hinder på vägen. Jag hjälper dig att gå igenom dina kostvanor och hitta vägar för att kunna ändra det du önskar. Genom coachande samtal kan vi ta reda på varför dina matvanor ser ut som de gör och vad det är som gör att du inte äter som du vet att du borde. Ofta kan små förändringar ge stora resultat och det behöver inte bli så svårt eller tråkigt, ibland handlar det inte ens om vad du väljer att äta utan hur du äter och när du äter eller kanske det du inte äter. Med stöd, information och peppning kan du ändra dina vanor och öka möjligheten att få ett ännu friskare liv.


 

 
AF Hälsa & IT    Ekeby Bruk ingång 1A    752 75 Uppsala
tel. 073-940 14 27    kontakta även genom email info@afhalsait.se