HÄLSOPROFILBEDÖMNINGAR

Hälsoprofilbedömning (HPB) är en väl beprövad metod som används för att kartlägga en persons hälsa och sätta upp relevanta hälsomål.

En HPB inleds med att kunden får fylla i ett frågeformulär med frågor rörande hälsa och livsstil. Sedan samtalar vi kring detta och ser hur hälsoprofilen ser ut. Jag mäter blodtrycket och gör en sk. Skelettmätning för att kunna räkna ut relevanta viktgränser.
 
Efter detta så genoförs en submaximal cykeltest som tar maximalt 10 minuter och som ALLA kan genomföra oavsett konditionsnivå. Mötet avslutas med ett samtal kring de resultat vi fått fram och kring vilka hälsomålmål kunden vill sätta upp utifrån dessa.


 

För bästa resultat rekommenderar jag ett HPB-paket. Detta innehåller:

  1. En start HPB (det som beskrivits ovan)
  2. Efter ett par månader träffas vi för ett uppföljningssamtal, då vi ser hur det gått och hur mycket närmare målen man kommit. Har målen nåtts sätter vi nya mål, har det gått mindre bra kan vi finna nya vägar för att lyckas. Samtalen är av coachande karaktär och det är du som kund som bestämmer vart du vill komma, jag finns för att stötta dig.
  3. Efter ytterligare ett par månader träffas vi igen för att göra et avslutande HPB, nu gör vi på nytt alla tester och samtalar kring resultatet. Kanske sätts nya mål eller så är man nöjd nu.
halsoprofil

Fler coachande samtal kan givetvis läggas till, andra tjänster jag erbjuder är personlig träning och kostrådgivning vilket ofta kan vara en bra hjälp mot att nå sina hälsomål.
 
Att göra en Hälsoprofilbedömning kan för många vara en väckarklocka och en start på ett hälsosammare liv. Det är också ett tillfälle att faktiskt få tid att reflektera kring sin egen hälsa något vi kanske inte alltid ger oss tid till. Bara detta gör att möjligheterna till ett friskare liv ökar.
 
Många företag erbjuder sina anställda HPB för att på så sätt få en friskare personal vilket minskar sjukskrivningskostnader och höjer effektiviteten. Många människor idag rör sig alldeles för lite och har därför dålig kondition något som leder till att de får sämre koncentrationsförmåga, sämre immunförsvar och sämre stresstålighet. Genom genomföra en HPB på ett företag höjer man medvetenheten om hälsan och signalerar att vi bryr oss om hur ni mår. Hälsoprofilbedömningar är väl investerade pengar liksom de flesta andra hälsosatsningar.
 
För ytterligare information se: www.hpinordic.se.


 

 
AF Hälsa & IT    Ekeby Bruk ingång 1A    752 75 Uppsala
tel. 073-940 14 27    kontakta även genom email info@afhalsait.se