FÖRELÄSNINGAR

Jag erbjuder föreläsningar inom ämnet hälsa.

Föreläsningen för ert företag lägger jag upp utifrån era behov och önskemål, publik, plats, tidsåtgång o.dyl. Ämnet är förstås inom hälsa och friskvård men jag skräddarsyr innehållet så det blir relevant, viktigt och givande för just er.
 
Mitt mål är att anpassa föreläsningen utifrån just era önskemål men jag har även standard-föreläsningar. Dessa är för närvarande:


 

 
AF Hälsa & IT    Ekeby Bruk ingång 1A    752 75 Uppsala
tel. 073-940 14 27    kontakta även genom email info@afhalsait.se