FRISKVÅRD FÖR FÖRETAG

Kroppslig hälsa

Förutom HPB-paket (se Hälsoprofilbedömningar) erbjuder jag även olika föreläsningar och seminarier kring ämnet hälsa (se föreläsningar). Jag leder även olika träningsgrupper på arbetsplatsen eller så kan man anmäla sin personal till en av mina "Må bra"-grupper som jag har i min lokal. Vill man starta en "Må bra"- grupp på företaget så kommer jag givetvis ut till er.
 
Behöver ni massage så kan jag komma ut och ta hand om era trötta ryggar och nackar.Psykosocial hälsa

Då det gäller den psykosociala delen av hälsa så genomför jag Klimatprofilbedömningar, Arbetsprofilbedömningar och Ledarprofilbedömningar, dessa bygger på frågeformulär och samtal kring trivsel och arbetssituation. Många företag gör regelbundet liknande utvärderingar själva vilket är bra, men ifall det finns ett problem i en arbetsgrupp kan det var svårt att lösa detta internt. Att ta hjälp av någon som kommer utifrån och inte är "hemmablind" kan ofta ge mycket bättre resultat.
 
Chefen har en extremt viktig roll i ett företag och för att bli en bra chef krävs att man utvärderar sig själv och sin del i relationen till de anställda. Genom att genomföra en chefsprofil kan man utvecklas som ledare och därmed utvecklas företaget positivt vilket genererar ökad trivsel och bättre lönsamhet.


 

 
AF Hälsa & IT    Ekeby Bruk ingång 1A    752 75 Uppsala
tel. 073-940 14 27    kontakta även genom email info@afhalsait.se